01/43

posadzka barwiona i zamknięta epoksydem transparentnym

betonowa posadzka dekoracyjna

posadzki dekoracyjne

posadzka z betonu barwionego z efektem 3D

Materiałem wyjściowym, na którym bazował projekt prezentowanej posadzki, był beton. Nieregularne barwienie betonu pozwoliło na uzyskanie niesamowitego efektu dekoracyjnego będącego wynikiem twórczej improwizacji wykonawcy .
Główną założeniem przyjętym w realizacji tego projektu było stworzenie unikatowej i stylowej posadzki w jednej tafli, bez widocznych podziałów dylatacyjnych.
Powierzchnia posadzki została pokryta trzy milimetrową warstwą transparentnej żywicy, co pozwoliło na uzyskanie charakterystycznego efektu głębi optycznej.